Home Πολιτικά - Φωκίδα Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άμφισσας : Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2012
Πολιτικά - Φωκίδα - 4 Μαΐου, 2013

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άμφισσας : Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2012

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012 στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άμφισσας.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΑΣ Άμφισσας καλεί όλους τους αγρότες (ακόμα και εκείνους που δεν λαμβάνουν επιδότηση) όπως ελαιοπαραγωγοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εκτροφείς σαλιγκαριών, καλλιεργητές που δεν λαμβάνουν κάποια επιδότηση όπως ελαιολάδου, παραδοσιακού ελαιώνα, βιολογικής καλλιέργειας, ζώων κλπ, αλλά θέλουν να είναι δικαιούχοι από το 2014 και μετά, αλιείς – υδατοκαλλιεργητές, δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης, συμμετέχοντες στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα όπως Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία, καλλιεργητές ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (για συνταξιοδότηση), αγρότες – πωλητές λαϊκών αγορών, δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ Αγροτών, κάτοχοι αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωμάτια, κάτοχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά), κάτοχοι πτηνοτροφείων, τυροκομείων, ελαιοτριβείων, να προσέλθουν στα γραφεία της Ένωσης για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2013, δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ, υποβολή και ανανέωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να προσκομίσουν για την υποβολή της αίτησης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση της ΕΑΣ Άμφισσας.
Για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών θα μεταβεί εξωτερικό συνεργείο της ΕΑΣ Άμφισσας, για την υποβολή των αιτήσεων με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΑΣ Άμφισσας.

 

Ημέρες και ώρες παραλαβής  αιτήσεων
 

Ώρες παραλαβής αιτήσεων: Από 7:30 πμ έως 3:30 μμ
Έως 9 Μαΐου 2013: Άμφισσα, Σερνικάκι, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος
10 Μαΐου 2013: Ελαιώνας, Προσήλιο, Αγία Ευθυμία, Δροσοχώρι
Από 11 Μαΐου 2013 έως 13 Μαΐου 2013: Ιτέα, Κίρρα
Από 14 Μαΐου 2013 έως 15 Μαΐου 2013: Χρισσό, Δελφοί

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τα οποία θα υποβάλλουν οι γεωργοί μαζί με τις αιτήσεις τους είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ.  λογαριασμού ταμιευτηρίου.
2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ή άλλου φορολογικού εγγράφου που να αναγράφει το ΑΦΜ του δικαιούχου.
3. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου).
4. Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια).
5. Επικυρωμένα αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια).
Προσοχή: Ο σωστός ΑΦΜ του ιδιοκτήτη είναι απαραίτητος.
6. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού –σίτου: τα επίσημα αντίτυπα των τιμολογίων αγοράς σπόρου (πρωτότυπα) καθώς και τα αντίστοιχα δελτία απσοτολής και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου, (εφόσον αιτούνται).
7. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας (εφόσον αιτούνται).
8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ-ΑΜΚΑ (11 ΨΗΦΙΑ).
9. Αντίγραφο σύμβασης για τις καλλιέργειες που είναι ενταγμένες σε παράλληλες δράσεις (βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία, δάσωση γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας κτλ, εφόσον αιτούνται, για να καταγραφούν οι απαραίτητες πληροφορίες).
10. Αντίγραφο του Παλαιού και Νέου  Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων – βοοειδών πρόσφατα ενημερωμένο ή δυνατόν την προηγούμενη μέρα (εφόσον αιτούνται για ζωϊκό κεφάλαιο).
11. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ).
12. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ).
13. Σε περίπτωση χρήσης Κοινοτικών Βοσκοτόπων κατάστασης νομής κοινοτικών βοσκοτόπων έτους 2013 (υποχρεωτικό για κάθε παραγωγό ξεχωριστά) ή ατομική βεβαίωση βοσκής για το έτος 2013.
14. Για τους δικαιούχους γεωργούς δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης, βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης συνταξιοδότησης.
15. Για τους δικαιούχους μέτρων ειδικής στήριξης άρθρου 68 ελαιολάδου – επιτραπέζιων ελιών, σκληρού σίτου βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης (εφόσον αιτούνται)
16. Για τους δικαιούχους ειδικής στήριξης βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για θηλάζουσες αγελάδες και μοσχίδες αναπαραγωγής στα πλαίσια του άρθρου 68 απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή γενεαλογικά πιστοποιητικά της μητέρας κάθε μοσχίδας στην περίπτωση τεχνητής
σπερματέγχυσης υποβάλλεται αποδεικτικό σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής (εφόσον αιτούνται)
17. Για τους δικαιούχους συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στα πλαίσια του άρθρου 68 απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης ΖΏΩΝ, για όλα τα ζώα για τα οποία αιτούνται ενίσχυση, (εφόσον αιτούνται).
18. Μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο.
19. Άδειες αγροτικών οχημάτων.
20 Άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας.

Παρατηρήσεις
 

1. Εάν κάποιος έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και 1) το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, 2) συμφωνητικά και υπεύθυνες δηλώσεις από τους κληρονόμους όπου απαιτείται.
2. Εάν κάποιος υποβάλλει δήλωση στα πλαίσια της Ενιαίας για κάποιον άλλον πρέπει να προσκομίσει ΔΥΟ  εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής. (Μία για την ενιαία και μια για την πάγια εντολή – εξουσιοδότηση του ΕΛΓΑ εφόσον ο παραγωγός ζητά η εισφορά του να κρατηθεί από τα δικαιώματα, 3. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα, θα πρέπει να είναι σε μέγεθος Α4.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν κατά την υποβολή της αίτησης του οι παραγωγοί που είναι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης
 

1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου ).
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης.
4. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 2013)
5. Αντίγραφο του ετήσιου (2013) εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
6. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ).
7. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθιών, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα, βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων.
8. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις τα οποία προέρχονται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία: απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου ανάπτυξης και Τροφίμων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία.
9. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους: άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νομού από όπου γίνεται η μετακίνηση, άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νομού στον οποία έχουν μεταβεί.
10. Για τους νέους γεωργούς: απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών, πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα.
11. Για τους δικαιούχους γεωργούς δικαιούχους πρόωρης συνταξιοδότησης: βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία αποδυκνείεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου πρόωρης συνταξιοδότησης.
12. Για τους δασεργάτες, αλλιεργάτες, εργάτες γης,  μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 200 κατοίκων: βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
13. όσοι έχουν εμπορικές επιχειρήσεις: Ε3 2012/Βεβαίωση πληθυσμού από δήμο. Έναρξη επιτηδεύματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…