Home Δήμος Δελφών Ένα «δωράκι» για το ξαδελφάκι;;;;
Δήμος Δελφών - 15 Μαρτίου, 2013

Ένα «δωράκι» για το ξαδελφάκι;;;;

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή του 2012 δημοσιεύτηκε ο ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Θ-14Μ που εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ προς την εταιρεία ΙΝΦΩΚ ΟΕ., συνιδιοκτησίας των κ. Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη Ψιμούλη, ιδιοκτητών της ιστοσελίδας αναρτήσεων δελτίων τύπου Amfissapress, .

 
Η συγκεκριμένη ανάθεση, αν και βρίσκεται εντός του οικονομικού ορίου, των απευθείας αναθέσεων και είναι νόμιμη , δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, τόσο για την τιμή της, που φαντάζει υψηλή – όταν το portal του Επιμελητηρίου κόστισε περί τα 6.000 ευρώ – και μάλιστα το είχε κατασκευάσει ο ένας εκ των μετόχων της ΙΝΦΩΚ- και πιο συγκεκριμένα ο κ. Παναγιωτόπουλος, όσο και για το στενό βαθμό συγγενείας δύο εκ των βασικών μελών της Δημοτικής Αρχής.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο μεν κ. Παναγιωτόπουλος είναι πρώτος εξάδελφος του συνονόματού του, προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο κ. Ψιμούλης είναι υιός εξ αγχιστείας της κ. Λαΐνη, την υπογραφή της οποίας φέρει και η εν λόγω απόφαση που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τοπικές εταιρείες και επιχειρήσεις, ιδίου εμπορικού αντικειμένου, επισημαίνουν στην εφημερίδα μας ότι δεν ενημερώθηκαν, ούτε και τους ζητήθηκε προσφορά.

Μάλιστα κάποιοι καταγγέλλουν ότι ο δήμος τους προτιμά όταν πρόκειται να τους φορέσει «φέσι», ενώ στα εύκολα, όπως οι απευθείας, τους γυρίζουν την πλάτη.

Η κίνηση αυτή προκαλεί σωρεία ερωτηματικών, καθώς ουδείς γνωρίζει αν είχαν ζητήσει από άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προσφορές και αν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο έργο με μικρότερη δαπάνη, δεδομένου ότι ο δήμος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Η κ. Λαϊνη πάντως, στην οποία απευθυνθήκαμε, δεν θυμόταν αν υπάρχουν άλλες προσφορές, αν είχαν ζητηθεί και αν έχουν καταχωρηθεί.
 

Τόνισε όμως ότι αφενός η δαπάνη είναι εντός του ορίου που δίνει ο νόμος για απευθείας ανάθεση και άρα είναι νόμιμη η απόφαση, αφετέρου ότι «για να πάει οτιδήποτε σε απευθείας ανάθεση έχει περάσει τις διαδικασίες προσφορών και προελέγχου». Κληθείσα δε να σχολιάσει τις εντυπώσεις που προκαλεί αυτή η ανάθεση, η οποία φαντάζει σαν ένα «δώρο» σε στενά συγγενικό πρόσωπο, υποστήριξε ότι αυτό δεν αφορά την ίδια.

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν δωράκια. Όπως γνωρίζεται ο γαμπρός μου (σ.σ. κ. Δημήτρης Ψιμούλης) είναι πολιτικός μηχανικός και αντιλαμβάνεστε ότι είχα πολλές ευκαιρίες να του κάνω «δωράκια», αν ήθελα», τόνισε κατηγορηματικά.

Η κ. Λαΐνη με απόλυτο τρόπο που δεν χωρά καμιά αμφισβήτηση άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν δική της απόφαση και της επιβλήθηκε «άνωθεν.

 «Όπως είναι ανατεθειμένες οι θεματικές αρμοδιότητες ανά αντιδήμαρχο, ελάχιστα πράγματα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Συνήθως οι αποφάσεις και οι επιλογές γίνονται «άνωθεν». Αυτή είναι η πραγματικότητα», κατέληξε η κ. Λαΐνη. Εφόσον λοιπόν η κ. Λαΐνη ξεκαθαρίζει ότι η εν λόγω ανάθεση δεν ήταν «δωράκι» από την πεθερά στο γαμπρό, τότε μήπως έχουμε να κάνουμε με «ένα δωράκι για το ξαδελφάκι»;

Όπως και αν έχει με αυτή την κίνηση φάνηκε ότι η απάντηση που έδωσε κάποτε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος κ. Μαντζώρος στο Σύμβουλο της μειοψηφίας κ Δρακάκη, υποστηρίζοντας ότι «δεν γίνεται να φοράμε «φέσια» στους επαγγελματίες για να προμηθευόμαστε υλικά για τη λειτουργία του δήμου και μετά να πηγαίνουμε αλλού και να δίνουμε έργα» -την οποία τότε βρήκαμε αν μη τι άλλο λογική- δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα στα τεκταινόμενα του δήμου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο σημερινός δήμαρχος κ. Φουσέκης, μας είχε απασχολήσει ως νομάρχης με τις απευθείας αναθέσεις στην δική του εξαδέλφη. Τώρα, μας απασχολούν με ανάθεση σε εξάδελφο στενού του συνεργάτη. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσουν, διότι από ότι φαίνεται, η οικονομική κατάσταση δεν είναι αρκετή να απαλλάξει τη δημόσια διοίκηση από τα σόγια και τις συγγένειες.
 

Τέλος, θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επίσημη απάντηση του δήμου, όπως και την οικονομική και επιστημονική τεκμηρίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που θεωρεί ως την πλέον συμφέρουσα τη συγκεκριμένη ανάθεση. Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ:ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ:ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση:Πλατεία Κεχαγιά-Άμφισσα
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 36800
Τ.Κ. 33100 Άμφισσα 24/12/2012
Πληροφορίες:Πασαλιμανιώτης
Τηλ.: 2265350049 Φαξ.: 2265350056

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας « Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών».
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την αριθ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
6. την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών».
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Δελφών.
8. Την προσφορά της «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ: Άμφισσας.
9. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ 69/2012 Απόφαση του Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών και αριθμό έγκρισης 842/80614-2/5/2012 Π.Σ.Ε. χρήσης 2012.
10. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 15-6162.009, «Δημιουργία νέας ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας του Δ. Δελφών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #24.600,00# ευρώ. 11. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 όπως ισχύει.
12. Την με αριθμό 16/12-1-2011 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, περί της μεταβίβασης της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών στην Αντιδήμαρχο Παναγιώτα Λαΐνη Κολλιαλή να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας, καθώς και με την με Αρ.Πρωτ. 15424/28-5-2012 απόφαση τροποποίησης της παραπάνω απόφασης.
13. Την υπ΄αριθμ. 143/24-5-2012 απόφαση αναμόρφωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών». ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Θ-14Μ 2. Αναθέτουμε απευθείας την δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών, στην u171 «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ: Άμφισσας, Τ.Κ. 33-100, έναντι αμοιβής είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 10/8/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λαΐνη-Κολλιαλή Παναγιώτα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…