Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον για τη μαρίνα Ιτέας η οποία θα λειτουργήσει με καρνάγιο και υδατοδρόμιο Ανοίγουν οι πύλες της ανάπτυξης


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/01/2020

 Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον για τη μαρίνα Ιτέας η οποία θα λειτουργήσει με καρνάγιο και υδατοδρόμιο

Ανοίγουν οι πύλες της ανάπτυξης 

-Την επόμενη εβδομάδα σε ευρεία σύσκεψη θα συζητηθεί το θέμα των Γαλλικών μόλων για καρνάγιο και τη λειτουργία υδατοδρομίου, όπως μας ενημέρωσε ο Βουλευτής κ. Μπούγας.

-Η ενίσχυση της δια θαλάσσης και αέρος σύνδεσης των Δελφών, δίνει άλλες προοπτικές στη Φωκίδα.

 

Ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να δώσει η αξιοποίηση της μαρίνας, σε ένα πλήρες επενδυτικό πακέτο για τη δια θαλάσσης και αέρος διασύνδεση των Δελφών, καθώς επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον κολλοσιαίων εταιρειών για τη μαρίνα Ιτέας.

Σε επικοινωνία που είχε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Μπούγας με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ Άρη Ξενόφο, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που σας μεταφέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς δυο μεγάλες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον, ενώ δόθηκε και παράταση στη διαδικασία ως 31 Ιανουαρίου 2020. Οι εν λόγω εταιρείες ζητούν παράλληλα με τη μαρίνα, την λειτουργία καρνάγιου και υδατοδρομίου, καθώς επιθυμούν την σύνδεση της Ιτέας με δρομολόγια εσωτερικού των υδροπλάνων, που σύντομα θα αποκτήσει η χώρα.

Για το θέμα του καρνάγιου που θα γίνει στους γαλλικούς μόλους και του υδατοδρομίου, είναι ήδη έτοιμη η πρόταση η οποία θα συζητηθεί σε ευρεία σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα.

Η μαρίνα Ιτέας είναι πιο κοντά παρά ποτέ στην αξιοποίησή της, ενώ αν συνδυαστεί και με υδατοδρόμιο θα δημιουργήσει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Μαζί με την αναβάθμιση του λιμένα Ιτέας θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο δια θαλάσσης διασύνδεσης της περιοχής, δημιουργώντας προοπτικές για την κεντρική Στερεά.

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Ιτέας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ. Σήμερα, η μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική, και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής.

Στην ενεργή προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισημαίνεται ότι το Ταμείο έχει αποφασίσει να συνάψει σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Ιτέας.

Το Ταμείο αποσκοπεί να προσελκύσει κατάλληλους επενδυτές για τη Μαρίνα Ιτέας

και να επιτύχει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, λειτουργία και διαχείριση αυτού

του περιουσιακού στοιχείου.

Ο κύριος στόχος του Ταμείου είναι να εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της αξίας

των προσόδων της Παραχώρησης που θα καταβάλλει ο παραχωρησιούχος.

Το Ταμείο επιπλέον στοχεύει στην επίτευξη και διασφάλιση του συνδυασμού

υψηλής ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών λειτουργίας και

συντήρησης της Μαρίνας Ιτέας προς όφελος του ίδιου του περιουσιακού αυτού

στοιχείου, αλλά και των τελικών χρηστών. Προς τούτο, το Ταμείο σκοπεύει να

προσελκύσει και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε

οικονομικούς φορείς με συναφή εμπειρία, σε εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.

Το Ταμείο θα αναθέσει την Παραχώρηση επί τη βάσει των προσόδων της

Παραχώρησης που θα προσφερθούν και τις οποίες θα καταβάλλει ο

παραχωρησιούχος, όπως τα σχετικά κριτήρια θα εξειδικευτούν από το Ταμείο στην

πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα εκδοθεί κατά την Β’ Φάση.

Η διάρκεια της Παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο. Η

ακριβής διάρκεια της Παραχώρησης θα καθοριστεί από το Ταμείο στην πρόσκληση

υποβολής προσφορών που πρόκειται να εκδοθεί στη Β’.

Η Μαρίνα Ιτέας, χωροθετήθηκε με την με αριθμό Τ/712/16.02.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’100/26.02.2000), στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως Δήμου Ιτέας.

Η Μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στον όρμο Ιτέας στο μυχό του Κρισσαίου κόλπου, μεταξύ

των άκρων Ιτέας προς τα ΝΑ της πόλης και Τρίπορι προς τα ΝΔ της πρώτης. Ο

κόλπος Ιτέας ή Κρισσαίος κόλπος σχηματίζεται περί τη μέση των Βόρειων ακτών

του Κορινθιακού μεταξύ των άκρων Μακρύ Νικόλας προς Α και Ανδρομάχη προς

Δ με άνοιγμα 7,5 ν.μ. περίπου. Προς το εσωτερικό του στενεύει συνεχώς και

καταλήγει στον όρμο Ιτέας με το ομώνυμο λιμάνι. Ο προβλήτας της Μαρίνας Ιτέας

είναι κατασκευασμένος εγκάρσια στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Η Μαρίνα Ιτέας καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση της τάξεως των 26.000 τ.μ. και

έχει δυνατότητες ελλιμενισμού εκατόν σαράντα έξι (146) σκαφών μικρού και

μεσαίου μεγέθους. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα,

αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η δυναμικότητα της

λιμενικής εγκατάστασης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι (146) περίπου σκάφη, η

έκταση της χερσαίας ζώνης είναι περίπου 24.700 τ.μ. και η θαλάσσια ζώνη 26,000

τ.μ.. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο

ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη.

Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη στεριά.

Ο προσήνεμος μώλος που προστατεύει τη λιμενολεκάνη από τον κύριο Νότιο

τομέα ανάπτυξης προσπίπτοντων κυματισμών είναι κατασκευασμένος από

κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους και έχει συνολικό μήκος 485 μ. περίπου, μέχρι

της διαμορφώσεως του ακρομωλίου του. Το πρώτο κεκαμένο τμήμα κάθετα στα

παραλιακά κρηπιδώματα είναι μήκους 160 μ. περίπου. Η περαιτέρω επέκτασή του

ακρομωλίου κατά 20 μ. είναι με Φυσικούς Ογκολίθους. Το ωφέλιμο βάθος της

λιμενολεκάνης είναι -5.0 μ. ΜΣΘ.

Στο δυτικό άκρο της μαρίνας διαμορφώνονται νηοδόχος μικρού πλάτους και

ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών μήκους 18,50 μ. και πλάτους 9,00

μ.περίπου. Εντός τη λιμενολεκάνης έχουν κατασκευαστεί τρεις προβλήτες μήκους

75 μ. και πλάτους 3.00 μ. με διαμόρφωση Τ στο άκρο τους.

Ο εξοπλισμός των ανωδομών του προσήνεμου μώλου και των παραλιακών

κρηπιδωμάτων περιλαμβάνει δέστρες πρόσδεσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

και παροχή νερού (φωλέες παροχών), ηλεκτροφωτισμό, δίκτυο πυρόσβεσης και

φανούς εισόδου στα ακρομώλια των μώλων.

Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καθορίστηκε και χωροθετήθηκε δυνάμει

της με αριθμό Τ/712/16.02.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’

100/26.02.2000) και καλύπτει έκταση της τάξεως των 24,700 τ.μ., η οποία έχει

δημιουργηθεί κυρίως από επιχώσεις. Η τελική επιφάνεια είναι κυρίως δάπεδα

σκυροδέματος. Ο χερσαίος χώρος της Μαρίνας χωρίζεται σε τέσσερα οικοδομικά

τετράγωνα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση χωροθέτησης.

Το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο πλησίον της προβλεπόμενης πύλης εισόδου στο

δυτικό άκρο των χερσαίων χώρων, έχει εμβαδόν 512 τ.μ. με συντελεστή δόμησης

0.14 (14% μέγιστο ποσοστό κάλυψης), ήτοι 67 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

4.5 μ. από την στάθμη της ανωδομής των κρηπιδωμάτων του λιμένα. Ο υπόλοιπος

χερσαίος χώρος καλύπτεται κυρίως με την διαμόρφωση πρασίνου και

δευτερευόντως με θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Συμπεριλμαβάνει τα εξής

υλοποιημένα κτιριακά έργα:

• Φυλάκιο ελέγχου εισόδου εμβαδού περίπου 10 τ.μ.: .

• Υποσταθμό της ΔΕΗ εμβαδού περίπου 25 τ.μ.

• Κτίριο ηλεκτρικών πινάκων της μαρίνας εμβαδού περίπου 12 τ.μ.

• Κτίριο πυρόσβεσης εμβαδού περίπου 20 τ.μ., για την πυροπροστασία του χώρου

με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο ανατολικά του πρώτου είναι το μεγαλύτερο σε

έκταση και το μόνο στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων

διαφορετικού ύψους. Καλύπτει επιφάνεια 2288 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 19%

ήτοι δόμηση 425 τ.μ. και με επιτρεπόμενο ύψος 4.5 μ.από τα παραλιακά

κρηπιδώματα. Στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο εντάσσονται κτίριο πύργου

ελέγχου για την εποπτεία της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας. (Για το κτίριο ελέγχου

και μόνον το μέγιστο επιτρεπτό ύψος από το κρηπίδωμα φθάνει τα 7,5 μ.),

γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών, λιμενικό ταμείο, τελωνείο και λιμεναρχείο. Στην

παρούσα φάση έχει κατασκευασθεί ένα κτίριο εμβαδού κατόψεως περίπου 77

τ.μ..

Στο τρίτο οικοδομικό τετράγωνο χωροθετούνται βοηθητικές λειτουργίες της

μαρίνας όπως αποθήκες, λουτρά, WC, Το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο καλύπτει έκταση της τάξεως των 774 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.18 ήτοι 135 τ.μ. και με

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.0 μ. Ειδικότερα το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο

περιλαμβάνει συγκρότημα λουτρών, WC και πλυντηρίων, αποθηκευτικούς χώρου

και φυλάκιο ελέγχου εξόδου, στο βορεινό τμήμα του τετραγώνου. Έχουν

υλοποιηθεί τρία κτίρια εμβαδού περίπου 33, 32 και 65 τ.μ. αντίστοιχα.

Το τέταρτο οικοδομικό τετράγωνο στο ανατολικό άκρο των χερσαίων χώρων

καλύπτει έκταση 1590 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 6% ήτοι 80 τ.μ. και 4.5 μ.

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο δύναται να

κατασκευαστούν αναψυκτήριο μικρού μεγέθους και εμπορικά καταστήματα,

όπως: καταστήματα ναυτιλιακών ειδών - καταστήματα ενοικίασης/πώλησης

σκαφών- κτίριο τραπεζικών συναλλαγών με μηχανήματα για πιστωτικές κάρτες,

κλπ. Στο υπόψη οικοδομικό τετράγωνο δεν έχει κατασκευασθεί κάποιο κτίριο.

Γίνεται μνεία ότι στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας Ιτέας, περιλαμβάνονται: (α)

Τμήμα μείζονος γεωτεμαχίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου («Αιγιαλός») με

ΚΑΕΚ 48032ΕΚ00033/0/0, στο ανατολικό τμήμα της μαρίνας· (β) τμήμα μείζονος

γεωτεμαχίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου («Αιγιαλός») με ΚΑΕΚ

48032ΕΚ00034/0/0, στο δυτικό τμήμα της μαρίνας· και (γ) τμήμα μείζονος

γεωτεμαχίου κυριότητας του Δήμου Δελφών («Δρόμος») με ΚΑΕΚ

48032ΕΚ00002/0/0, στο βορειοδυτικό άκρο της μαρίνας, έκτασης περίπου 1980

τ.μ., που αποτελεί δρόμο (κατά τα αναφερόμενα στο οικείο κτηματολογικό φύλλο

και διάγραμμα) ή/και χώρο αστικού πρασίνου (βάσει του ισχύοντος Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου) και στο οποίο εντάσσεται και το προαναφερθέν πρώτο

οικοδομικό τετράγωνο.

Σήμερα, η Μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική, και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής.

Έντυπη έκδοση

 
-Ο φαρμακοποιός κ. Βαγγέλης Κατσαγούνος εξηγεί ότι αποστέλλεται υλικό στα φαρμακεία με μια σχετική ροή, ενώ μας μιλάει για τις τιμές των μασκών που έχουν σχεδόν αυξηθεί κατά 1150%.
Έχει μεγάλη αξία να μη νοιώθουν μόνοι
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει τον γιατρό στο σπίτι σας


weather

ΓΚΑΛΟΠ

Ποιο από τα παρακάτω μέλη της Δημοτικής Αρχής Δ.Δελφών θεωρείτε πιο αποτελεσματικό;


         
         
 
 
Υλοποίηση με το ecs Econtent Systems